[hinh]

[/hinh]
[giaban] 590,000 [/giaban]
[tomtat]
  • Giày Mọi - Hàng Xuất Khẩu
  • Full da
  • Được may hoàn toàn bằng tay
  • Sản phẩm của Công ty 22- BQP.
[/tomtat]
[kythuat]


[/kythuat]

[hinh]


[/hinh]
[giaban] 590,000 [/giaban]
[tomtat]
  • Dép đi bộ - Hàng Xuất Khẩu
  • Sản phẩm của Công ty 22- BQP.
[/tomtat]
[kythuat]Loại 1:

Loại 2:

[/kythuat]