CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chính sách bảo hành các sản phẩm mua tại www.GiaySiQuan.com được chúng tôi áp dụng như sau :

1. Thời hạn bảo hành

-Thời gian bảo hành sẽ tùy thuộc vào từng mã sản phẩm. Áp dụng thời gian bảo hàng theo quy định của nhà sản xuất. Khách hàng được bảo hành chính hãng theo đúng quy định của nhà sản xuất.

2. Điều kiện bảo hành:

- Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thoả mãn các điều kiện sau
a. Sản phẩm còn trong hạn bảo hành
b. Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: kiểu hàng, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng,số điện thoại, địa chỉ, ngày mua….Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn,không rách rời,tẩy xóa..với những sản phẩm áp dụng phiếu bảo hành. Với những sản phẩm không áp dụng phiếu sẽ căn cứ vào ngày sản xuất trên thân sản phẩm.
c. Hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi quy trình sản xuất.
d. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.