[hình][/hinh]
[giaban]0 [/giaban]
[tomtat]
Lương khô cao cấp dùng trong thể thao. Golfman là sản phẩm lương khô cao cấp dùng trong thể thao với những thành phần giàu chất dinh dưỡng giúp người chơi thể thao nhanh lấy lại sức sau khi hoạt động với cường độ cao.

Đóng hộp: 60g x 6 chiếc
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]

Bài viết liên quan